Наукова робота на кафедрі здійснюється у відповідності до наукового напрямку “Розробка математичних моделей процесів, що протікають в електричних та енергетичних системах, інформаційно-вимірювальних систем та систем автоматичного та автоматизованого керування цими процесами”.

 

Згідно цього напрямку проводяться дослідження з таких питань:

 • діагностування високовольтного електрообладнання (вимикачів, силових статичних конденсаторів, вводів), автоматичне керування силовим високовольтним електрообладнанням (д.т.н., проф. Грабко В.В.);
 • енергозбереження  та діагностування рухомого складу міського електротранспорту (к.т.н. Видмиш А.А., к.т.н. Розводюк М.П., асистент Проценко Д.П., аспіранти Курочка В.П., Шевчук Ю.В.);
 • підвищення надійності працездатності регулювальних трактів систем керування електроприводами, систем керування великими технологічними об’єктами (к.т.н. Бабій С.М.);
 • підвищення якості електропостачання за рахунок поздовжньо-поперечного регулювання в електричних системах (к.т.н.  Левицький С.М.);
 • побудова систем оптимального керування насосними станціями (к.т.н. Мошноріз М.М.);
 • діагностування високовольтного електрообладнання – розрядників, силових трансформаторів (аспіранти Ковальчук В.П., Бальзан І.В.).

 

При кафедрі працює аспірантура за спеціальностями:

 1. 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти,
 2. 05.09.03– електромеханічні комплекси та системи.

 

Основні наукові досягнення кафедри за 2010 рік:

 1. Введена в експлуатацію лабораторія мікропроцесорних систем керування електроприводами та систем автоматизації технологічних процесів на базі обладнання фірми Siemens.
 2. Створено авторизований центр компанії “Шнейдер Електрик Україна”.
 3. Створена лабораторія дискретних пристроїв автоматики.
 4. Створена лабораторія мікропроцесорних пристроїв на базі обладнання ATMEL.

 

Необхідність та перспективи створення лабораторної бази наступні:

 1. Лабораторії систем автоматизації.
 2. Лабораторії сучасних систем керування електроприводами.
 3. Лабораторії мікропроцесорних систем керування електроприводами.
 4. Лабораторії електричної тяги.
 5. Лабораторії аналогової схемотехніки.
 6. Лабораторії силової електроніки.
 7. Лабораторії мікропроцесорних автомобільних систем.
 8. Лабораторії електропостачання транспортних систем.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 1. Опанування та застосування обладнання фірми Siemens.
 2. Опанування та застосування обладнання фірми Schneider Electric.
 3. Опанування та застосування мікроконтролерів фірми Atmel.
 4. Опанування та застосування мікроконтролерів фірми Microchip.
 5. Опанування та застосування ПЛІС фірми Altera Corporation.
 6. Опанування технологій керування від ПК через LPT, COM, USB, ISA, PCI.

 

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМКИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ:

 1. Реалізація мікропроцесорних систем ТРН-АД, ПЧ-АД, ШІП-ДПС, ТП-ДПС.
 2. Модернізація лабораторних стендів в лабор. 4103, 4105, 4107, 4111, 4203, 4118.
 3. Розробка системи керування пасажирським ліфтом.
 4. Розробка системи керування роботом-маніпулятором.
 5. Розробка системи багатоканального осцилографування процесів.
 6. Розробка системи керування рухомим об’єктом (автомобіль, екскаватор).
 7. Розробка систем автоматизації технологічних процесів.
 8. Розробка мікропроцесорних інформаційних табло.
 9. Розробка систем керування від персонального комп'ютера

 

Серед виконавців наукових проектів, що виконуються кафедрою, активну участь беруть студенти університету.

Показати  
Теми доповідей студентів та співробітників кафедри ЕМСАПТ на СНТК 2014 р.
Теми наукових семінарів у 2013-2014 н. рр.