Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Пошук

Language Switcher

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 27 років !!!"

Теми МКР заочної форми навчання, що захищаються у червні 2021 р.

Затверджено на засіданні кафедри ЕМСАПТ

Протокол № 11 від 16.02.2021 р.

Факультет ЕЕЕМ

Кафедра ЕМСАПТ

 

ТЕМИ

 

Магістерських кваліфікаційних робіт
студентів, які здобувають освітній
ступінь «Магістр» в 2020/2021

навчальному році

Галузь знань 14 – Електрична інженерія

Спеціальність 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Освітня програма «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Форма навчання заочна

 

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Абревіатура групи

Держзамов-лення, контракт

Тема магістерської кваліфікаційної роботи

Керівник МКР, Прізвище, ініціали, вчена ступінь, вчене звання

  1.      

Лівандовський Олександр Леонідович

ЕПА-19мз

контракт

Підвищення ефективності роботи насосної станції третього підйому засобами регульованого електропривода

Мошноріз М. М. к.т.н., доц.

       2.      

Філатов Сергій Ігорович

ЕПА-19мз

контракт

Підвищення енергетичних характеристик електроприводу насосної установки

Богачук В. В., к.т.н., доц.

       3.      

Чеботар Павло Валерійович

ЕПА-19мз

контракт

Модернізація фрагмента технологічної лінії промислової сушильної установки

Грабко В. В., д.т.н., проф.

Comments: