Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Пошук

Language Switcher

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 27 років !!!"

Історія кафедри

Кафедра “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті” (ЕМСАПТ) заснована 8 квітня 1994 року під назвою кафедра “Електричні машини та привод” для забезпечення навчального процесу спеціальності 7.092208 “Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”. Кафедру очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович.

    На початку 1998 року в зв'язку з реорганізацією спеціальностей бакалаврського напряму "Електромеханіка" і зміною назви спеціальності на 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” кафедра стала називатись спочатку “Електромеханічні системи”, а з жовтня 1998 року – “Електромеханічні системи автоматизації”.

    В квітні 2004 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Математичне моделювання складних систем”, яку очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович.

    У грудні 2006 року у зв'язку з відкриттям нової спеціальності “Електричні системи і комплекси транспортних засобів” кафедра стала називатись “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”.

  1-го березня 2010 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів”, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Мокін Олександр Борисович.

    В лютому 2015 року кафедру очолив д.т.н., проф. Кутін В. М.

  З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій, а також модернізації існуючих лабораторій. Кафедра однією з перших на факультеті запровадила у навчальний процес сучасні засоби комп'ютерної техніки як складові лабораторних установок.

    Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою спеціальності 7.05070204 та 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, починаючи з 1993 року, та за заочною формою навчання, починаючи з 2002 року. Підготовка фахівців денної форми навчання ведеться за ступеневою системою – бакалавр-спеціаліст, магістр.

    Випускники кафедри користуються достатньо високим попитом на ринку праці Вінниччини та за її межами. Вони працюють на електричних станціях України, електроенергетичних підприємствах енергосистем, різного роду асоціаціях та заводах.

Comments: