Середа, жовтня 16, 2019

Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 25 років !!!"

Language Switcher

Поиск

Питання на кваліфікаційний іспит

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ

 

Основи слюсарної справи:

 1. Властивості металів;
 2. Прийоми обпилювання металу.
 3. Загальна характеристика чорних металів (чавун, сталь види сталей);
 4. Класифікація напилків.
 5. Кольорові метали (мідь, латунь, бронза, алюміній). Особливості застосування;
 6. Кольорові метали (мідь, латунь, бронза, алюміній). Властивості та маркування;
 7. Загальні відомості про рубання металу.
 8. Тверді сплави. Хімічний склад, властивості, маркування та особливості застосування;
 9. Площинне розмічання. Основні відомості та прийоми площинного розмічання;
 10. Загальні відомості про свердління металу;
 11. Інструменти для площинного розмічання;
 12. Інструменти для рубки металу;
 13. Паяння та лудіння металів;
 14. Згинання металу, прийоми згинання металу;
 15. Геометрія свердла, загострення свердла;
 16. Різьбове з’єднання, види різьб;
 17. Прийоми свердління металу;
 18. Особливості метричної різьби;
 19. Інструменти для нарізання різьби;
 20. Різання металу ножицями та ножівкою;
 21. Слюсарна операція клепання, типи заклепок;
 22. Склепування металів. Особливості виконання та інструменти для склепування металів;
 23. Техніка нарізання різьби плашкою та мітчиком;
 24. Вимірювальні інструменти, що використовуються в слюсарній справі;
 25. Методи визначення твердості металів.

 

Електроматеріалознавство:

 1. Механічні характеристики електротехнічних матеріалів: руйнівна напруга при розтягуванні, при стисканні, при статичному вигині та ударі;
 2. Електричні характеристики електротехнічних матеріалів: питомий електричний опір, температурний коефіцієнт питомого опору, тангенс кута діелектричних втрат, електрична міцність;
 3. Теплові характеристики електротехнічних матеріалів: температура плавлення, температура розм’якшення, теплостійкість, нагрівостійкість, холодостійкість, температури спалаху парів;
 4. Фізико-хімічні характеристики електротехнічних матеріалів: кислотне число, в’язкість, водопоглинання, тропічна стійкість.

 

Електричні машини:

 1. Класифікація електричних машин за основними ознаками режиму роботи;
 2. Принцип дії і будова машин постійного струму;
 3. Режим генератора та двигуна машини постійного струму. Принцип зворотності;
 4. Обмотки і електрорушійна сила якоря машини постійного струму. 
 5. Реакція якоря і комутація в машині постійного струму;
 6. Втрати в МПС. Коефіцієнт корисної дії МПС;
 7. Типи і характеристики генераторів постійного струму;
 8. Автомобільні генератори. Зварювальні машини постійного струму;
 9. Принцип дії двигуна постійного струму;
 10. Типи і характеристики електричних двигунів постійного струму.
 11. Пуск двигуна постійного струму;
 12. Основні несправності машин постійного струму;
 13. Трансформатор. Будова і його призначення;
 14. Будова і принцип дії однофазного трансформатора;
 15. Будова і принцип дії трифазного трансформатора;
 16. Схеми з'єднання обмоток трансформаторів;
 17. Схема заміщення трансформатора;
 18. Робота трансформатора при холостому ході та короткому замиканні;
 19. Характеристики трансформатора;
 20. Регулювання напруги трансформаторів;
 21. Групи з’єднань обмоток трансформатора;
 22. Вимірювальні трансформатори, автотрансформатори, зварювальні трансформатори;
 23. Паралельна робота трансформаторів;
 24. Умови ввімкнення трифазних трансформаторів на паралельну роботу;
 25. Несправності в роботі трансформаторів;
 26. Асинхронні машини. Будова і принцип дії асинхронного двигуна;
 27. Асинхронний конденсаторний двигун;
 28. Робочий процес асинхронного двигуна;
 29. Способи пуску асинхронних двигунів;
 30. Регулювання швидкості асинхронних двигунів;
 31. Однофазні асинхронні двигуни;
 32. Основні несправності в роботі асинхронних двигунів;
 33. Синхронні машини. Принцип дії і конструкція синхронного генератора;
 34. Обмотки статора синхронного генератора;
 35. Реакція якоря синхронного генератора;
 36. Паралельна робота синхронних генераторів;
 37. Синхронний двигун;
 38. Основні несправності синхронних генераторів.

 

Електричні апарати:

 1. Класифікація електричних апаратів. Основні вимоги до електричних апаратів;
 2. Класифікація контактів та їх конструкція;
 3. Неавтоматичні вимикачі: рубильники, перемикачі;
 4. Основні поняття про електромагнітні механізми електричних апаратів;
 5. Плавкі запобіжники: призначення та принцип роботи;
 6. Плавкі запобіжники: класифікація та конструкція;
 7. Автоматичний повітряний вимикач АК-50: основні поняття, будова, принцип дії;
 8. Опори, реостати: призначення, будова, принцип роботи;
 9. Контролери: призначення, будова, принцип роботи;
 10. Командоапарати. Призначення, будова та принцип роботи кнопок та кнопкових постів;
 11. Контактори постійного струму: призначення, будова та принцип роботи;
 12. Контактори змінного струму: призначення, будова та принцип роботи;
 13. Реле напруги: призначення, будова та принцип роботи;
 14. Електромагнітні реле: призначення, будова та принцип роботи;
 15. Реле часу: призначення, будова та принцип роботи;
 16. Класифікація реле часу;
 17. Реле струму: призначення, будова, принцип роботи;
 18. Класифікація струмових реле;
 19. Пакетні вимикачі і перемикачі: призначення, будова та принцип роботи;
 20. Контролери та командоконтролери: призначення, будова та принцип дії;
 21. Перемикач ПВ-25: призначення, будова та принцип дії;
 22. Автоматичний вимикач АП-50: призначення, будова та принцип дії;
 23. Теплові реле РПН: призначення, будова та принцип дії;
 24. Кінцеві вимикачі: призначення, будова та принцип дії.

 

Охорона праці:

 1. Навчання з питань охорони праці.
 2. Типи інструктажів.
 3. Які нещасні випадки підлягають розслідуванню.
 4. Вимірювання опору ізоляції.
 5. Технічні заходи безпеки при виконанні робіт із зняттям напруги.
 6. Технічні заходи безпеки при виконанні робіт без зняття напруги.
 7. Види робіт в електроустановках.
 8. Організаційні заходи безпеки.
 9. Плакати та знаки безпеки. Електрозахисні засоби.
 10. Вимоги до електротехнічного персоналу.
 11. Фактори, які впливають на ураження в електроустановках.
 12. Небезпечні значення струмів.
 13. Особливості електротравматизму.
 14. Вимоги до персоналу для отримання II та III групи з електробезпеки.
 15. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.
 16. Штучне дихання.
 17. Непрямий масаж серця.
 18. Вогнестійкість. Ступені вогнестійкості.
 19. Категорії приміщень і виробництв за вибуховою і пожежною небезпекою.
 20. Первинні засоби пожежогасіння.
 21. Вогнегасники.
 22. Плакати та знаки по електробезпеці.
 23. 3ахисні засоби при проведенні робіт в електроустановках.
 24. Організаційні заходи при проведенні робіт в електроустановках.
 25. Технічні засоби при проведенні робіт в електроустановках.
 26. Заземлення електрообладнання.
 27. 3анулення електрообладнання.
 28. Як проводиться заземлення електрообладнання (монтажні роботи, матеріали, з яких виконується заземлення).
 29. Через який період проводиться профілактичні виміри захисних засобів.

 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ПИТАНЬ, ВИНЕСЕНИХ НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ ПРОБНУ РОБОТУ

 1. Монтаж квартирної проводки однієї кімнати з одинарним світильником та однією розеткою;
 2. Монтаж квартирної проводки двох кімнат з одинарним світильником, люстрою на три лампи та двома розетками, по одній у кожній кімнаті;
 3. Підключення лампи денного освітлення.
 4. Збирання схеми прямого пуску асинхронного двигуна з корткозамкнутим ротором;
 5. Збирання схеми реверсивного пуску асинхронного двигуна з короткозамкнутим ротором;
 6. Збирання схеми прямого пуску асинхронного двигуна з корткозамкнутим ротором з затримкою часу на умімкнення.
 7. Збирання схеми прямого пуску асинхронного двигуна з корткозамкнутим ротором з затримкою часу на вимкнення.
 8. Збирання схеми прямого пуску асинхронного двигуна з корткозамкнутим ротором в автоматичному режимі на певний час.
 9. Збирання схеми послідовного увімкнення трьох ламп розжарювання з затримкою часу.
 10. Збирання схеми захисту асинхронного двигуна від перевантаження з допомогою теплового реле.
 11. Збирання схеми захисту асинхронного двигуна від надмірного перевищення струму з допомогою струмового реле. 

Comments: