Середа, жовтня 16, 2019

Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 25 років !!!"

Language Switcher

Поиск

Теми доповідей студентів та співробітників кафедри ЕМСАПТ на СНТК 2014 р.

СЕКЦІЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ

 

12 березня, 1600, ауд. 4225
13 березня, 1430, ауд. 4225

 

Голова секції: д.т.н., професор Грабко В.В.

Заступник голови: к.т.н., доцент, Розводюк М.П.

Cекретар: к.т.н., ст.викл. Шевчук Ю.В.

 

1.       Підсумки діяльності кафедри ЕМСАПТ в 2013 році та перспективи на наступний період.
Грабко В.В., д.т.н., професор.

2.       Про застосування інформаційних технологій в електромеханіці.
Грабко В.В., д.т.н., професор.

3.       Математична модель для діагностування системи водопостачання.
Мошноріз М. М. к.т.н., доцент.

4.       Електромеханічні системи регулювання напруги в електричних мережах.
Бальзан І.В., асистен
т.

5.       До питання тепловізійного діагностування турбогенераторів.
Курочка Д.П., аспірант.

6.       Особливості тепловізійного діагностування гідрогенераторів.
Варавва М.О., аспірант.

7.       Нові підходи в діагностуванні високовольтних вимикачів.
Вишневський Я.А., аспірант.

8.       Діагностування силових трансформаторів за тепловим старінням ізоляції.
Бомбик В.С., аспірант.

9.        Апаратна реалізація задачі визначення екстремальних температур в процесі тепловізійного діагностування обладнання.
Дідушок О.В., ст. гр. 1ЕМп-10,науковий керівник - д.т.н., проф. Грабко В.В.

10.  Інформаційне забезпечення для використання в курсовому та дипломному проектуваннях.
Дячук В. А. ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., доцент Мошноріз М. М.

11.   Забезпечення процесу оптимального струмознімання пантографом трамвая.
Розводюк М.П., к.т.н., доцент.

12.   Підходи до діагностування елементів електропривода.
Розводюк М.П., к.т.н., доцент; Заурі Ферхат Абделазіз, аспірант.

13.   Дослідження електропривода неперервного листового стану 1680.
Рудківський В.О., ст. гр. ЕПА-13сп
, науковий керівник, к.т.н., доцент Розводюк М.П.

14.  Віртуальний лабораторний стенд для дослідження двигуна постійного струму послідовного збудження.
Лаура Я. П. ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., доцент Мошноріз М. М.

15.  Розробка та налагоджування станка ЧПУ для виготовлення друкованих плат.
Тимошенко О. Л., ст. гр. ЕМ-13мсб, науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

16.  Пристрої дистанційного зв’язку в мікропроцесорних системах керування.
Мартиненко А. В., ст. гр. ЕМмс-12б, науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

17.  Застосування платформи Arduino в задачах автоматизації.
Паланюк О. В., ст. гр. 1ЕМп-12б, науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

18.  Практика застосування іграшкових роботів для вивчення основ робототехніки.
Руденко О. В., ст. гр. 1ЕМп-12б, науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

19.  Пристрій контролю опору руху транспортного засобу з електричною тягою.
Дідушок О. В., ст. гр. ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

20.  Розробка світлодіодного пристрою 3D ефектів «світлодіодний куб».
Кириловська Т. В., ст. гр. 1ЕМ-11б, Бабій О. О., ст. гр. 2ЕМ-12б науковий керівник - к.т.н. Проценко Д. П.

21.  Дослідження енергетичних характеристик системи електропривода перетворювач частоти – асинхронний двигун.
Проценко Д.П., к.т.н., доцент, Кривоніс О.М., ст. гр. 2ЕМ-11.

22.  Діагностування гальмівних модулів частотних електроприводів з допомогою вейвлет-ідентифікації.
Левицький С.М. к.т.н., доцент

23.  Реалізація сигнальних табло з динамічною індикацією на мікроконтролерах PIC16F
Гоноровський В. В., Дідушок О.В., ст-ти гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., доцент Левицький С.М.

24.  Елементна база для проведення монтажних та дослідницьких робіт.
Осадчук В.А. ст. гр. 2ЕМ-12б, науковий керівник – інженер Казак М.О.

25.  Дослідження лабораторного стенда – мініфонтана з використанням насоса на базі двигуна постійного струму на трьох мікроконтролерах типу ATmega 8515.
Кметь Н.Д., Бездітна С.В. ст. гр. 1ЕМ-10б, наукові керівники - к.т.н., доцент Грабко В. В., інженер Казак М.О.

26.  Розробка безконтактного реле контролю швидкості на базі мікроконтролера Atmel. 
Душенко В.С., ст. гр. 1ЕМ-10б, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабій С.М.

27.  Дослідження обертовості машин постійного струму та крокових двигунів. 
Заруденко В.І., Марчук В.В. ст. гр. 2ЕМ-12б, науковий керівник - к.т.н., доцент Бабій С.М., Казак М.О.

28.  Огляд та перспективи використання налагоджувальної плати stm32f4discovery з мікроконтролером stm32f407 на борту.
Гоноровський В. В., ст. гр. 1ЕМп-10б, науковий керівник - к.т.н., ст.викл. Шевчук Ю. В.

29.  Удосконалена слідкуюча система керування електроприводом робочого органу типу «перевернутий маятник».
Голубенко В. О., ст. гр. ЕМмс-13б, науковий керівник - к.т.н., ст.викл. Шевчук Ю. В.

30.  Портинг common language runtime на stm32f4discovery для забезпечення можливості використання бібліотечних класів .net micro framework.
Дудун С. С., ст. гр. 1ЕМ-10б, науковий керівник - к.т.н., ст.викл. Шевчук Ю. В.

31.  Реалізація базових алгоритмів на stm32f4discovery з використанням .net micro framework.
Равков А. В., ст. гр. 1ЕМ-10б, науковий керівник - к.т.н., ст.викл. Шевчук Ю. В.

32.  Способи виявлення місця пошкодження ізоляції електротехнічних вузлів тролейбуса. 
Курочка В.П., к.т.н., ст. викл.

 

33.  Контроль параметрів процесу гальмування електромеханічного гальмівного агрегату. 
Шевчук Ю.В., к.т.н., ст. викл.

Comments: