п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Абревіатура групи

Тема магістерської кваліфікаційної роботи

Керівник МКР, Прізвище, ініціали, вчена ступінь, вчене звання

  1.  

Смірнов Іван Петрович

ЕПА-16м з/в

Система автоматичного відбору проб зерна з автотранспорту

Розводюк М. П., к.т.н., доц.

Comments: