24 червня 2014 р. на кафедрі ЕМСАПТ (ВНТУ) відбувася комплексний захист дипломних проектів між чотирма ВУЗами України.

Переглянути фото захисту можна на сайті кафедри за посиланням (http://emca.ineeem.vntu.edu.ua/index.php/uk/foto/category/76-kompl-zah-2014?limitstart=0).

 

За матеріалами сайту http://impuls.vntu.edu.ua/(http://impuls.vntu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1689%3A2014-06-27-13-39-40&catid=9%3A2014-02-09-08-50-23&Itemid=1&lang=en)

"Гарною традицією для електромеханіків України вже не один рік є захисти міжвузівських комплексних дипломних проектів в режимі реального часу, започаткована в 2010 році, коли за допомогою Інтернет технологій був захищений перший проект студентами Вінницького національного технічного університету та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Подробиці на сайті міністерства освіти і науки України

І цей рік не став винятком. Однак розширив свої межі: якщо в минулому році у міжвузівському комплексному дипломному проектуванні взяли участь студенти трьох вишів (Вінницького національного технічного університету, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та Дніпродзержинського державного технічного університету), то в нинішньому році до них приєднався ще студент Дніпропетровського національного гірничого університету.

Он-лайн захист ще раз підтвердив свою перевагу над стандартними підходами до підсумкової атестації випускників, оскільки дає поштовх до інтенсивнішого розвитку лабораторної бази, сприяння обміну досвідом між вишами, що розширює знання в галузі електромеханіки та сучасних ІТ-технологій, а також зменшує витрату часу й собівартість даного процесу.

Одночасно розвиваються і технічні можливості реалізації процедури захисту. Перепробувавши засоби вебінару центру дистанційної освіти ВНТУ на базі системи eLearning Server 3000, Інтернет-телефонії та текстового й відео-зв’язку Skype, вдруге зупинились на програмному продукті хмарних технологій Microsoft Lync 2010 з Microsoft Office 365, який підтвердив свою репутацію широких можливостей використання презентацій та якості відео зв’язку.

Усі дипломники успішно захистили свої роботи, кожен отримавши заслужене «відмінно».

Проаналізувавши он-лайн захист, комісія сформувала задачі щодо подальшого розвитку співпраці та залучення до Інтернет новації інших вишів".

Comments: