Неділя, вересня 15, 2019

Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 25 років !!!"

Language Switcher

Поиск

Випадкова картинка 1

6.jpg

Випадкова картинка 2

P2020076.jpg

Випадкова картинка 3

DSC02357.JPG

Випадкова картинка 4

IMG_1000.jpg

Результати НТК 2016 по секції Електромеханічні системи автоматизації

Відбулася XLIV науково-технічна конференція професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно-технічних працівників підприємств м. Вінниці та області по секції Електромеханічні системи автоматизації.

Фотозвіт роботи конференції по секції Електромеханічні системи автоматизації можна переглянути за посиланням: Кафедра - Фото - СНТК 2016

 

Під час роботи секції заслухано такі доповіді:

1. Підсумки наукової діяльності кафедри ЕМСАПТ в 2015 році, плани та перспективи. Кутін В. М., д.т.н., професор.

2. Підсумки діяльності по створенню сучасної лабораторної бази кафедри ЕМСАПТ в 2015 році та плани на перспективу. Грабко В. В., д.т.н., професор.

3. Схемотехніка засобів тепловізійного діагностування гідрогенераторів та їх сучасна реалізація. Грабко В. В., д.т.н., професор.

4. Визначення інтенсивності відмов та ймовірності безвідмовної роботи систем в автоматичному режимі. Розводюк М. П., к.т.н., доцент.

5. Формування умов квазіоптимального керування багаторівневим інвертором сонячної електростанції. Левицький С. М., к.т.н., доцент.

6. Схемотехніка засобів діагностування високовольтних комутаційних апаратів та їх сучасна реалізація. Грабко Вал. В., к.т.н., доцент.

7. Застосування сучасних технологій на прикладі роботи з електронним документообігом. Грабко Вал. В., к.т.н., доцент.

8. Основні напрями діяльності гуртка електроніки та програмування кафедри ЕМСАПТ. Проценко Д. П., к.т.н., доцент.

9. Дослідження розщеплювача фаз на базі трифазного асинхронного двигуна. Проценко Д. П., к.т.н., доцент.

10. Пристрій контролю стану ізоляції тролейбуса на маршруті на базі апаратної платформи Arduino. Курочка В. П., к.т.н., доцент.

11. Математична модель системи водопостачання одного споживача. Мошноріз М. М., к.т.н., доцент.

12. Програмно-апаратний контур для знаходження моделі об’єкта керування САЕП та визначення оптимальних характеристик регулятора. Шевчук Ю. В., к.т.н., доцент.

13. Про один спосіб тепловізійного діагностування гідрогенераторів. Варавва М. О., аспірант.

14. Діагностування пошкодження ізоляції потужних турбогенераторів. Курочка Д. П., аспірант.

15. Діагностування обмоток силових трансформаторів за тепловим старінням ізоляції. Бомбик В. С., аспірант.

16. Про задачу комплексного діагностування високовольтних комутаційних апаратів. Дідушок О. В., аспірант.

17. До питання побудови моделей електромобілів в задачах, що не допускають присутності людей. Мартиненко А. М., аспірант.

18. Діагностування гальмівних кіл частотно-керованих асинхронних електроприводів. Бартецький А. А., аспірант.

19. Захист синхронних генераторів, що працюють в блоці з трансформатором від однофазних замикань на землю в обмотці статора. Шпачук О. О., аспірант.

20. Система перевірки технічного стану розподільчих мереж 6-35кВ. Воронюк С. Т., аспірант.

21. Смехотехнічні рішення в засобах обліку електричної енергії Колмачов К. І., начальник повірочної лабораторії ТОВ "Енерго Контроль".

22. Автоматизація складних технологічних об'єктів . Осельський О. В., інженер з АСКВ., Місяць О. В., інженер з АСКВ. ВФ ТОВ «КСК - Автоматизація».

23. Розробка інформаційного табло з дистанційним керуванням Кучевський Ю. А., Федун А. А., учні 11-В класу, 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н. Проценко Д. П.

24. Веб техології в робототехніці. Іщук В. В., Чорний Є. О., учні 11-В класу, 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н. Шевчук Ю. В.

25. Пристрій керування кроковим двигуном. Коцюба Б. Р., учень 7-В класу, 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н. Проценко Д. П.

26. Акустичнний вимикач. Дубовий Д. В., учень 7-В класу, 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н. Шевчук Ю. В.

27. Генератор звукових ефектів. Олійник І. М., учениця 7-В класу 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н. Проценко Д. П.

28. Генератор світлових ефектів. Кавун А. С., учениця 7-В класу, 23 школи м. Вінниці, науковий керівник – к.т.н., доцент Левицький С. М.

29. Лічильник енергії, виробленої вітровим колесом. Сафтюк І. В., ст. гр. 1ЕМ-14б, науковий керівник – д.т.н., професор Грабко В. В.

30. Реалізація пристрою для діагностування високовольтного вимикача із застосуванням ПЛІС. Вдовиченко В. Є., ст. гр. 1ЕМ-14б, науковий керівник – д.т.н., професор Грабко В. В.

31. Реалізація пристрою для діагностування гідрогенератора із застосуванням ПЛІС. Ковбасюк А. В., ст. гр. 1ЕМ-15б, науковий керівник – д.т.н., професор Грабко В. В.

32. Застосування мікропроцесорних пристроїв до створення фрагменту системи розумного будинку. Марчук В. В., ст. гр. 2ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Грабко Вал. В.

33. Система автоматичного регулювання рівня з ультразвуковим сенсором. Стенд для лабораторних робіт з автоматизації технологічних комплексів. Гавриляк А. В., ст. гр. 1ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Левицький С. М.

34. Можливості програмного середовища автоматизованого проектування AutoСAD Electrical для побудови електричних схем. Паланюк О. В., ст. гр. 1ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Мошноріз М. М.

35. Використання сучасних математичних пакетів для автоматизації розрахунків електромеханічних систем. Гавриляк А. В., ст. гр. 1ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Мошноріз М. М.

36. Методи моделювання вентильних двигунів. Переваги та недоліки. Руденко О. В., ст. гр. 1ЕМ-12б, науковий керівник – к.т.н., доцент Мошноріз М. М.

37. Пристрій визначення активного опору ізоляції тролейбуса під час усталеного режиму на базі апаратної платформи Arduino. Коцюруба М. М., ст. гр. ЕМмс-14б, науковий керівник – к.т.н., доцент Курочка В.П.

38. Інтегрування елементів системи «розумний будинок» в навчальній аудиторії 4206. Равков А. В., ст. гр. ЕПА-15м, Бобко С. В., ст. гр. ЕПА-15сп, науковий керівник – к.т.н., доцент Проценко Д. П.

39. Розробка системи автоматизації світлофорного регулювання. Кметюк О. С., ст. гр. 2ЕМ-14б, Горбань А. С., ст. гр. 1ЕМ-14б, науковий керівник – к.т.н., доцент Проценко Д. П.

40. Використання середовища Labview для розробки лабораторних стендів. Нич Б. Ю., Горобчук В. С ., ст. гр. ЕМмс-14б, науковий керівник – к.т.н., доцент Проценко Д. П.

41. Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода змінного струму. Занін М. П., ст. гр. ЕПАм-15, науковий керівник – к.т.н., доцент Розводюк М. П.

42. Віртуальний тренажерний комплекс для дослідження електропривода постійного струму. Янчук О.М., ст. гр. ЕПАм-15, науковий керівник – к.т.н., доцент Розводюк М. П.

43. Модернізація стенду для дослідження двигуна постійного струму. Беседін Р.О., ст. гр. ЕПАсп-15, Тимошенко О.Л., ст. гр. ЕПАм-15, науковий керівник – к.т.н., доцент Розводюк М.П.

44. Комп'ютерна модель врівноваженого ліфта в Matlab. Кириловська Т. В., ст. гр. ЕПА-15м, науковий керівник – к.т.н., доцент Бабій С. М.

45. Система керування компресорною установкою із зворотним зв'язком за тиском. Білозор Р. С., ст. гр. ЕМмс-14б, науковий керівник – к.т.н., доцент Бабій С. М.

46. Система стабілізації кутового положення з електромеханічно- аеродинамічним приводом. Мазур А. С., ст. гр. ЕМмс-15б, науковий керівник – к.т.н., доцент Шевчук Ю. В.

47. Підхід до реалізації системи віддаленого керування із хостингом на STM32F4DISCOVERY та використанням .NET MICRO FRAMEWORK Ніколюк П. П., ст. гр. ЕМмс-14б, науковий керівник – к.т.н., доцент Шевчук Ю. В.

48. Самохідна багатофункціональна роботизована платформа. Гнатюк А. К., ст. гр. ЕМмс-15б, науковий керівник – к.т.н., доцент Шевчук Ю. В.

49. Модульний підхід в апаратному забезпеченні лабораторних робіт з дисциплін електроніка та програмування мікроконтролерів. Букієвський С. О., ст. гр. ЕМмс-15б, науковий керівник – к.т.н., доцент Шевчук Ю. В.

 

Comments: