Среда, октября 16, 2019

Кафедра ЭМСАПТ

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НА ТРАНСПОРТЕ

Login Form

Бегущая строка

 ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ"ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"

Language Switcher

Поиск

Курсове проектування

Завдання до КП (КР) формує керівник курсового проектування для кожного студента індивідуально. При цьому курсове проектування є неперервним, тобто курсові проекти (роботи) по всім дисциплінам є логічно пов’язані і націлені на випускну роботу.

 

При виконанні КП (КР) студент повинен чітко дотримуватися індивідуального завдання, а саму роботу оформлювати у Microsoft Word або іншому текстовому редакторі з дотриманням ДСТУ. Оформлена робота здається керівнику на перевірку, після чого повертається студентові назад. У разі вірного її виконання студент допускається до захисту.

 

Захист КП (КР) здійснюється до початку сесії (дата захисту вказується в індивідуальному завданні).

 

Нормоконтроль з правильності виконання курсових проектів/робіт на кафедрі здійснюють такі викладачі: доц. Бабій Сергій Миколайович, ст. викл. Курочка Віктор Петрович, ас. Вишневський Ярослав Анатолійович.

 

Вимоги до оформлення курсового проекту (роботи) в ВНТУ.

 

Методичні матеріали та інша довідникова література по окремих дисциплінах знаходиться в розділі "Бібліотека".

Comments: