Saturday, March 23, 2019

Department EMSAPT

DEPARTAMENT OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AUTOMATION IN IN INDUSTRY AND TRANSPORT

Login Form

RollCrawl

 INVITATION TO TEACHING FOR SPECIALTY "ELECTRICITY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING"

Language Switcher

Поиск

Теми МКР 2018 р. зфн. (Смірнов І.)

п/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Абревіатура групи

Тема магістерської кваліфікаційної роботи

Керівник МКР, Прізвище, ініціали, вчена ступінь, вчене звання

  1.  

Смірнов Іван Петрович

ЕПА-16м з/в

Система автоматичного відбору проб зерна з автотранспорту

Розводюк М. П., к.т.н., доц.

Comments: