Wednesday, October 16, 2019

Department EMSAPT

DEPARTAMENT OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AUTOMATION IN IN INDUSTRY AND TRANSPORT

Login Form

RollCrawl

 INVITATION TO TEACHING FOR SPECIALTY "ELECTRICITY, ELECTRICAL ENGINEERING AND ELECTRICAL ENGINEERING"

Language Switcher

Поиск

Випадкова картинка 1

5.jpg

Випадкова картинка 2

P2020076.jpg

Випадкова картинка 3

DSC02415.JPG

Випадкова картинка 4

IMG_0195.jpg

Кафедра “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті” (ЕМСАПТ) заснована 8 квітня 1994 року під назвою кафедра “Електричні машини та привод” для забезпечення навчального процесу спеціальності 7.092208 “Електропривод та автоматизація промислових установок і технологічних комплексів”. Кафедру очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович.

    На початку 1998 року в зв'язку з реорганізацією спеціальностей бакалаврського напряму "Електромеханіка" і зміною назви спеціальності на 7.092203 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод” кафедра стала називатись спочатку “Електромеханічні системи”, а з жовтня 1998 року – “Електромеханічні системи автоматизації”.

    В квітні 2004 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Математичне моделювання складних систем”, яку очолив ректор університету, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АПНУ, д.т.н., професор Мокін Борис Іванович.

    У грудні 2006 року у зв'язку з відкриттям нової спеціальності “Електричні системи і комплекси транспортних засобів” кафедра стала називатись “Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”.

  1-го березня 2010 року кафедра розділилась на дві кафедри: „Електромеханічні системи автоматизації в промисловості і на транспорті”, яку очолив перший проректор з наукової роботи, міжнародних зв’язків та економічної політики ВНТУ, доктор технічних наук, професор Грабко Володимир Віталійович та „Відновлювальної енергетики та транспортних електричних систем і комплексів”, яку очолив кандидат технічних наук, доцент Мокін Олександр Борисович.

    В лютому 2015 року кафедру очолив д.т.н., проф. Кутін В. М.

  З моменту створення кафедри зусилля викладачів зосереджені в основному на становленні навчального процесу, створенні нових лабораторій, а також модернізації існуючих лабораторій. Кафедра однією з перших на факультеті запровадила у навчальний процес сучасні засоби комп'ютерної техніки як складові лабораторних установок.

    Кафедра здійснює навчання студентів за денною формою спеціальності 7.05070204 та 8.05070204 “Електромеханічні системи автоматизації та електропривод”, починаючи з 1993 року, та за заочною формою навчання, починаючи з 2002 року. Підготовка фахівців денної форми навчання ведеться за ступеневою системою – бакалавр-спеціаліст, магістр.

    Випускники кафедри користуються достатньо високим попитом на ринку праці Вінниччини та за її межами. Вони працюють на електричних станціях України, електроенергетичних підприємствах енергосистем, різного роду асоціаціях та заводах.

Comments: