Department EMSAPT

DEPARTAMENT OF ELECTROMECHANICAL SYSTEMS AUTOMATION IN IN INDUSTRY AND TRANSPORT

Login Form

RollCrawl

 WELCOME TO THE STUDY ON THE DIRECTION OF PREPARATION "ELECTRICIAN"

Language Switcher

Поиск

Курсове проектування

Завдання до КП (КР) формує керівник курсового проектування для кожного студента індивідуально. При цьому курсове проектування є неперервним, тобто курсові проекти (роботи) по всім дисциплінам є логічно пов’язані і націлені на випускну роботу.

 

При виконанні КП (КР) студент повинен чітко дотримуватися індивідуального завдання, а саму роботу оформлювати у Microsoft Word або іншому текстовому редакторі з дотриманням ДСТУ. Оформлена робота здається керівнику на перевірку, після чого повертається студентові назад. У разі вірного її виконання студент допускається до захисту.

 

Захист КП (КР) здійснюється до початку сесії (дата захисту вказується в індивідуальному завданні).

 

Нормоконтроль з правильності виконання курсових проектів/робіт на кафедрі здійснюють такі викладачі: доц. Бабій Сергій Миколайович, ст. викл. Курочка Віктор Петрович, ас. Вишневський Ярослав Анатолійович.

 

Вимоги до оформлення курсового проекту (роботи) в ВНТУ.

 

Методичні матеріали та інша довідникова література по окремих дисциплінах знаходиться в розділі "Бібліотека".

Comments: